Práce s dětmi

Pravidelně pracujeme s našimi nejmladšími hasiči a hasičkami, kdy se pravidelně scházíme každý pátek od 16:30 u hasičské zbrojnice v Třebověticích.

 

 

Momentálně pracujeme s cca 28 dětmi ve věkovém rozmezí 5-15 let, kde jsou rozděleny do tří kategorií a to přípravka, družstvo mladších a družstvo starších.

 

Naši mladí hasiči se pravidelně každý rok zúčastňují okrskového cvičení a podzimního a jarního okresního kola celorepublikové hry Plamen.

 

Každoročně pořádáme pro naše mladé hasiče spoustu různých akcí ( Pálení čarodejnic s lampionovým průvodem a stavěním máje, dětský den, ukončení školního roku s tábořením, různé výleta  /například na centrální hasičskou stanici a záchrannou službu/ , dále pak děti nacvičují pásmo vystoupení na valnou hromadu SDH a spoustu dalších akcí.

 

Děti se zde naučí především základy první pomoci, seznámí se zde s prací hasičů a způsoby hašení ohňů, s orientací v přírodě, vázání uzlů a  jsou zde všestranně sportovně vedeni.

 

Přijďte se k nám podívat a třeba i vaše děti se rádi zapojí do našich řad :)