Historie sboru

 

Rok 1939

 

Hasičský sbor v Třebověticích

 

            České hasičstvo – toť čeští samaritáni,kteří v čelo své akce dali si heslo:Bližnímu k pomoci – cizím ku ochraně – a jest jisto,že Sbor dobrovolných hasičů koná dílo záslužné a úctyhodné.Pomoc dobrovolná,sebeobětování a ochrana nejlepší stránky čistého lidství,pochopení nejkrásnějšího směru života a odměnou jest ku vnitřní uspokojení,že vykonal jsem skutek dobrý,který nečeká na veřejnou pochvalu,ale blaží mé nitro,které jest mým nejlepším soudcem.

            A není divu,že přes honbu za slávou a veřejností,organizují se dobrovolně čeští lidé,dobrovolní hasiči,aby v případě potřeby zakročili a zachraňovali,když přijde pohroma,neštěstí – tu teprvé vidíme pravý účel Sboru dobrovolných hasičů.

Síť organisací naších hasičů jest hustá a jest jen velmi málo obcí,kam by myšlenka hasičská nezapadla a nenašla těch,kdož dovedou odpoutati se od světské slávy a dovedou pro bližního pracovati.

            I v Třebověticích našla se vhodná půda pro zřízení Sboru dobrovolných hasičů.Občané dávno pociťovali potřeby ochrany svých životů,majetku,potřeby pomoci apod.

            Vzpomeneme na rok 1909 – povodeň – každému vyvstane ukázka hrůzy,která tehdy naší obec postihla.A tehdy ukázala se v pravém světle činnost samaritánů – dobrovolných hasičů,kteří zachraňovali,pomáhali a konali dílo nadlidské.Proto došlo k založení Sboru dobrovolných hasičů a jest jen vítati tuto myšlenku v dnešní době,kdy celý svět stojí v nepřátelském postavení,že dochází v naší obci k úplnému poznání lidství a tím k novému spolku,který nechce býti spolkem pro osoby – ale pro věc.A to je velmi důležité.

            Myšlenka uvedena byla ve skutek dne 17.března 1938.Starosta obce br. Jan Ulík svolal jménem občanstva schůzi,na kterou pozvání byli zástupci Okresní jednoty Hořicka číslo 49 br. Šťovíček a br. Brett aby účastní byli zakladající schůzi našeho sboru.

            Starosta br. Ulík uvítal přítomné a vysvětlil význam a účel této schůzky a požádal,zda všichni souhlasí,aby Sbor dobrovolných hasičů v Třebověticích byl založen.Když všichni přítomní projevili souhlas,bylo přikročeno k volbám činovníků,kteří se měli ujati zdárné práce pro nový sbor..Byli zvoleni aklamaci.

Starosta sboru: br. František Kleček,rolník,č.p. 34.

Náčelníkem sboru: br. Václav Petřík,rolník,č.p. 10.

Náměstkem velitele: br. Josef Strůna,domkář, č.p. 46.

Jednatel sboru: br. Karel Trčka,kovodělník, č.p. 96.

Správce nářadí: br. Oldřich Erbs, č.p. 80.

Pokladníkem: br. František Kulhánek,rolník, č.p. 15.

Vzdělávatelem: br. František Procházka,rolník, č.p.

Členy výboru: Jan Bednář,rolník, Karel Holeček,rolník, Jan Tobolka,rolník, a Josef Trčka,domkář.

Členy smírčího soudu: Jos. Brzek,domkář, Václ. Písecký,domkář, Jan Ulík,domkář.

Náhradníky zvolení:Jan Malý, Josef Trčka.

Revisoři účtů:Bedřich Begera,Rudolf Ulík,Boh. Růžička.

Nově ustanovený Sbor dobrovolných hasičů v Třebověticích jest členem Okresní jednoty hasičstva hořické č. 49 a Zemské jednoty hasičské v Praze XII.

 

Čerpáno z kroniky hasičského sboru v Třebověticích.